De Zomerschool

De Zomerschool is een initiatief van de Taalwerkplaats, in samenwerking met het Damiaancentrum. Sinds 2013 wordt deze elk jaar in de zomervakantie gehouden op het prachtige terrein van Novadic Kentron,  aan de Schijndelseweg 46, waar het Damiaancentrum gevestigd is.

Veel mensen die door het jaar heen op de Taalwerkplaats terecht kunnen om (beter) Nederlands te leren, verliezen in de zes weken zomervakantie een deel van hun taal. Bovendien kan lang niet ieder gezin op vakantie. Voor deze problemen hebben wij in de Zomerschool een oplossing gevonden. De sfeer is  ontspannen en er is altijd volop gelegenheid tot ontmoeting en uitwisseling, mede door de  deelname van ´gewone´ Rooise mensen.

Bij de Zomerschool kunnen ouders met kinderen terecht voor allerlei leuke en leerzame workshops: taal, creatieve en sportieve activiteiten. Drie weken lang, drie ochtenden in de week. Kinderen kunnen alleen meedoen als een volwassene hen meebrengt en zelf aan het programma deelneemt. Zij hebben een apart programma, maar kunnen soms ook meedoen met workshops voor volwassenen. Om de drempel laag te houden, vragen wij aan volwassenen een bijdrage van € 1,50 per dag.

De workshops worden allemaal gegeven door vrijwilligers, zoals ook de organisatie eromheen. Mensen hoeven zich niet aan te melden, maar kunnen vrij binnenlopen. Wie zich toch wil aanmelden, vragen heeft over tijdstip en programma, zelf een workshop wil aanbieden of een bijdrage wil leveren voor de boodschappen kan contact opnemen met: rooizomerschool@gmail.com of telefoon nr. 06 - 25 41 53 62

Klik hier voor een indruk van de programma´s  en een sfeerfilmpje van de afgelopen jaren.

 

Stichting Damiaancentrum Nederland heeft als doel mensen een plaats te bieden om elkaar te ontmoeten, samen te werken en elkaar te inspireren, om er te zijn voor een ander. Het gaat hierbij met name om de meest kwetsbare mensen in de samenleving, mensen die er, om wat voor reden dan ook, vaak alleen voor staan. Hen te laten ervaren dat ze erbij horen, waardoor ze het leven beter aan kunnen, is de doelstelling van het Damiaancentrum.