Een kapel voor Martinus

Op 15 februari 2018 vond het vierde Groot Roois Dictee plaats.

Het is een dictee in het Nederlands, niet in het Roois dialect. Want: hoe schrijf je dat?

Het dictee heeft wel een Roois historisch thema, deze keer de geschiedenis van de heilige Martinus van Tours en -heel passend in de carnavalsweek- de bouw van de Martinuskapel van De Deurdouwers in het Everse.

Nadat ze behoorlijk op de tekst hadden zitten zweten, kregen de dicteeschrijvers het verhaal van de kapel te horen van Freek Compagne en Theo Gevers, die allebei volop aan de bouw en de inrichting hebben meegewerkt.

Winnaar van het dictee was Henk José, die voor de eerste keer meedeed.

Voor de tekst van het dictee, kijk onder: andere activiteiten / Groot Roois Dictee.

Reactie schrijven

Commentaren: 0